Schoolgids


In het algemeen deel vindt u informatie over:


De school
Missie, visie en uitgangspunten
De vormgeving en organisatie van ons onderwijs
De zorg voor onze kinderen
Ouders en oudercontact
Contacten met externe organisaties
Regelingen, school- en vakantietijden


Voor specifieke informatie betreffende het lopende schooljaar verwijzen we u naar het jaargebonden deel.