Stichting Swalm en Roer


Onderwijsstichting Swalm en Roer is het bevoegd gezag van 23 scholen voor primair onderwijs. Dit zijn 22 reguliere basisscholen en 1 basisschool voor speciaal onderwijs, met in totaal 5639 leerlingen en 510 medewerkers.
De scholen zijn gelegen in de gemeente Roermond en de gemeente Roerdalen.
Basisschool Leeve is 1 van deze 23 scholen.

Website: www.swalmenroer.nl