Aanmelding nieuwe leerlingen

 

Als BS Leeve de school van uw keuze is dan kunt u uw kind aanmelden.
Voor vierjarige instromers geldt dat het raadzaam is om uw kind in te schrijven als het 2,5- 3 jaar is.
Dan weet u zeker dat uw kleuter welkom is vanaf het moment dat hij/ zij vier jaar wordt.
Als uw kind instapt vanuit een andere basisschool is het binnen Swalm en Roer gebruikelijk dat de overstap plaats vindt rondom een vakantie. Dit gaat altijd in overleg met de andere basisschool.
U kunt voor een eerste gesprek een afspraak maken met Blanche Teuwen ( directeur).
Daarna  vult u het voorlopige aanmeldformulier in.
 
Voorafgaand aan de start op onze school van uw zoon/ dochter neemt de intern begeleider van de school, Deirdre Heltzel,  contact op met de basisschool/ het kinderdagverblijf/ de peuterspeelzaal waar uw kind vandaan komt, om te bespreken of de zorg die geboden moet worden door de school gerealiseerd kan worden.
Daarna vindt de definitieve aanmelding plaats of gaat de school op zoek naar een andere basisschool, die de gewenste zorg wél kan bieden.
Om de aanmelding definitief te maken vindt er een intake gesprek plaats met de intern begeleider.
Voor vierjarige instromers worden er vier oefenmomenten ingepland, voorafgaand aan de vierde verjaardag.
Voor andere instromers wordt in overleg met de ouders een kennismakingsmoment afgesproken.
Vierjarigen stromen meestal in op de dag nadat ze vier zijn geworden.
Dat kan in overleg met de leerkracht bepaald worden.
Het is wettelijk niet mogelijk vierjarigen eerder te laten instromen.
Er is wel een mogelijkheid 10 dagdelen eerder in te stromen, dat gaat altijd in overleg met de directeur.