Kanjertraining


De kinderen bij ons op school krijgen Kanjertraining, een training
in sociale vaardigheden.

Onderstaande powerpointpresentatie is gebruikt op onze thema-avond,
in mei 2016.
U vindt  meer informatie over:
- Wat is Kanjertraining?
- Waarom geven wij Kanjertraining?
- Wat zijn de uitgangspunten / peilers?
- Welke thema's komen aan bod?


Als u over dit onderwerp meer informatie wilt hebben, kunt u terecht
bij onze Kanjertrainer Ivo Zeegers (tevens leerkracht groep 5).