"Alle ouders willen graag dat hun kinderen met plezier naar school gaan!"


De ouderraad bestaat uit een aantal ouders die zich graag willen inzetten voor de school van hun kinderen en hun steentje willen bijdragen aan een goed schoolklimaat.
 
De ouderraad is een schakel tussen school en ouders.
 
De schoolleiding deelt met de ouderraad informatie over zaken die de school betreffen en het onderwijs dat de kinderen ontvangen. De ouderraad kan met de schoolleiding meedenken en haar advies geven. De ouderraad is alleen een adviesorgaan en heeft inspraakrecht maar geen instemmingsrecht.
De ouderraad ondersteunt het schoolteam bij het organiseren van activiteiten. Je kunt daarbij denken aan jaarlijks terugkerende activiteiten als de viering van Sinterklaas, kerst en carnaval, de sportdag, de culturele dag, de sprookjesspeurtocht, de luizencontrole, de kledinginzameling, de fotograaf, de laatste schooldag en het bijwonen van de kinderraad.
Er wordt voor de activiteiten een werkgroep opgesteld die bestaat uit een of meerdere leerkrachten en ouders.
Zes keer per jaar wordt er op de maandagavond vergaderd.
 
Vind je het ook leuk een steentje bij te dragen aan alle gezellige activiteiten en festiviteiten van onze school?
Heb je vragen of wil je een goed voorstel doen?
Je kan je altijd melden bij de ouderraad of een mail schrijven aan

ouderraadleeve@swalmenroer.nl
 

De ouderraad, schooljaar 2018-2019:

Van links naar rechts:
voorste rij: Yasemin Cicek, Debbie Schreurs, Lindy Pansters, Shirin Janssen, Fanny Lambrechts, Linda Slots, Vivian Pex, Kirstin Meulendijks.
achterste rij: Lindy Cox, Linda Damhuis.

Vergaderdata ouderraad 2018/2019

maandag 3 september 2018

maandag 29 oktober 2018

maandag 10 december 2018

maandag 21 januari 2019

maandag 18 maart 2019

maandag 6 mei 2019

maandag 24 juni 2019

De vergadering start om 20.00 uur.

Besluitenlijsten afgelopen vergaderingen: