Schoolreisje Irrland 29 juni 2017
Er zijn meer foto's te bekijken en te bestellen via www.foto47.nl
Daarvoor heeft u een inlogcode nodig. U kunt deze opvragen bij Reggie Hamers.